Velkommen!

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass eller søke om overflytting til annen barnehage eller flytting til annen SFO velger du Barnehage eller SFO i menyen over.

Er du folkeregistrert i Sandnes kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Sandnes kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.


Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass / søke om permisjon
For å endre, si opp en eksisterende plass eller søke permisjon må du være innlogget.

Personvernerklæring
Personvernerklæring for barnehagene i Sandnes