Velkommen

VIKTIG INFORMASJON: Vi opplever tekniske problemer med registreringen i innmeldingsskjema. Dersom du ikke får gjort det du ønsker i registreringen, ta kontakt med den aktuelle skolen på e-post: Skolene i Sandnes

SKOLEINNMELDING FOR 1. TRINN
For perioden 20. oktober til 11. november gjør du følgende:
- Logg inn her med ID-porten
- Klikk på lenken med skoleinnmelding nederst på siden og foreta innmeldingen

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.

BARNEHAGE OG SFO
Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende:
- Registrere ny søknad
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Søke permisjon (gjelder kun barnehage)
- Endre kontaktopplysninger

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Sandnes kommune.

PERSONVERNERKLÆRING
Personvernerklæring for barnehagene i Sandnes
Personvernerklæring for skolene i Sandnes