Velkommen

VIKTIG INFORMASJON: Dersom du ikke får gjort det du ønsker i registreringen, ta kontakt med den aktuelle skolen på e-post: Skolene i Sandnes

SKOLEINNMELDING FOR 1. TRINN
I perioden 20. oktober til 11. november gjør du følgende:

- Logg inn her med ID-porten
- Klikk på lenken med skoleinnmelding nederst på siden og foreta innmeldingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.

Har du flyttet til kommunen etter fristen for skoleinnmelding, ta direkte kontakt med nærmeste skole der du bor.

ENDRING AV SKOLEPLASS FØR START I 8. TRINN PÅ UNGDOMSSKOLEN
I perioden 16. desember til 12. januar kan du gjøre følgende:
Dersom du skal beholde den undomsskoleplassen som du har fått brev om, trenger du ikke foreta deg noe her.
Dersom du skal søke om å bytte til annen ungdomsskole eller takke nei til ungdomsskoleplass i kommunal skole logger du inn her og fyller ut skjemaet.
- Logg inn her med ID-porten
- Klikk på lenken med Bekrefte valg av ungdomsskoleplass nederst på siden og foreta dine valg.

BARNEHAGE OG SFO
Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende:
- Registrere ny søknad
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Søke permisjon (gjelder kun barnehage)
- Endre kontaktopplysninger

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Sandnes kommune.

PERSONVERNERKLÆRING
Personvernerklæring for barnehagene i Sandnes
Personvernerklæring for skolene i Sandnes