About website

Description

How to use the website

Denne internettløsningen er beregnet for prosesser rundt søknad om barnehageplass. Løsningen bygger på WAIstandardens anbefalinger (Web Accessibility Initiative) som er utarbeidet av W3C (World Wide Web Consortium). WAI er benyttet for at kommunens nettsted skal gjøres tilgjengelige for alle, uansett personlige forutsetninger. Systemet er derfor kjørbart uten tilleggskomponenter. Man kan enkelt forstørre innholdet på siden ved hjelp av nettleserens standardfunksjoner. Navigasjon, struktur og utforming håndteres likt på alle sider.

Man trenger ingen konto for å søke barnehageplass, men brukeren må være innlogget for å kunne se personlig informasjon og følge videre saksbehandling av sin barnehagesøknad på internett. Alle søkere vil, kort tid etter at søknaden er registrert og bekreftet, får tilsendt brukernavn og passord til den postadressen som er registrert hos kommunen. Dette gjelder ikke for kommuner som har tatt i bruk ID-porten/MinID.

Når du skal fylle ut en barnehagesøknad kan du starte med å se på detaljer om de ulike barnehagene i kommunen og fylle din "handlekurv" med barnehager du kunne tenke deg å søke. Dette gjør du under menyen Barnehage. Disse plukker du helt fritt, uavhengig av profil og tilknytning til område. De barnehagene du har funnet interessante og lagt til, kan du hente frem igjen når du senere skal fylle ut din søknad.

***Hitta på webbplatsen***

***

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

***

Download files

***

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

***

***Ändra textstorleken***

***

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

***

Technical information

***

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

***

Browsers

***

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

***

Script

***Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.*** ***

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

***

Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes

Telefon: 51 33 50 00

E-postadresse: barnehageopptak@sandnes.kommune.no

This website uses cookies. Cookies is small textfiles saved on the local computer to e g make it possible to follow what the visitor make on the website.

There are two types of cookies:

  1. a permanent cookie
  2. a session cookie

Website uses only session cookies.

Kommunen er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet. Informasjon om hvordan du kontakter oss finner du nederst på siden.

Kommunen behandler dine personopplysninger:

  • for å kunne identifisere deg
  • for å administrere dine personopplysninger og vedlikeholde relaterte tjenester som lister over søkere og dertil hørende funksjoner.

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webstedet.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Som bruker av nettstedet samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysninger du oppgir til kommunen ved dette webstedet behandles, eller du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, kan du henvende deg til den kommunale enhet som opplysningene skal avgis til, og som skal behandle saken.


Behandlingsansvarlig og databehandler
Kommunen er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig jf personopplysningsloven § 2 nr 4-5. Det er den enkelte kommunalsjef som er behandlingsansvarlig, men det daglige ansvaret ligger til den enkelte kommunale enhets administrative ledelse.

IST AS er databehandler av personopplysninger innsamlet gjennom dette nettstedet. Eierforholdet reguleres av en egen databehandleravtale som sikrer konfidensialitet og integritet gjennom sikkerhetsløsninger og rutiner for sletting av informasjon ved overføring til kommunen.


Formål med innsamling av personopplysninger
De innsamlede opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder.


Sensitive personopplysninger
Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger (jf personopplysningsloven § 2 nr 8). Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes per post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.

Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysninger
Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for:
  • saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken
  • ansatte i kommunen som er involvert i saken (uten direkte adgang til behandlingssystemene)
  • teknisk støttemannskap i kommunen, dersom tekniske vanskeligheter dukker opp i behandlingssystemene

Dersom kommunen har behov for å henvise saken til et annet forvaltningsorgan, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene.


Informasjonssystemer og teknologianvendelse
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, kommunens og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jf personopplysningsloven § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).


Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger
Hvis du ønsker innsyn i de opplysningene som kommunen har lagret om deg, kan du henvende deg til den kommunale enhet som behandler den saken som opplysningene er avgitt i forbindelse med. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes.